MICRO RNA TARGET FINDER AND DESIGNER

Helps you chose good sites for your amiRs and design the primers for pBlueGreen

Argo2
Details

  1. Send results to your email
  2. Is your sequence RNA or DNA?

Paste the Sequence of Your Target Gene here :

1 ATGGAGAGAG GTGGTTATCG AGGAGGTCGT GGTGATGGCC GTGGTAGAGG 51 TGGCCGTGGT TATGGCGGAG GCGGAGGAGG AGGAGAACAA GGTCGTGATC 101 GTGGCTACGG CGGCGGAGAA CAAGGTCGTG GTCGTGGCTC AGAGCGAGGC 151 GGCGGAAATC GTGGTCAAGG TCGTGGTGAA CAACAGGATT TTCGAAGCCA 201 GAGTCAGCGG GGACCTCCGC CAGGTCACGG TGGCCGTGGG ACGACGCAGT 251 TCCAACAGCC TCGACCACAG GTGGCTCCGC AGCCGTCGCA GGCTCCGGCG 301 AGTTATGCCG GTTCAGTAGG AGGAGTCGCT GGTAGAGGCG CGTGGGGTCG 351 TAAGCCACAG GTTCCGTCTG ATTCGGCTTC TCCGTCCACC AGCACCACCG 401 TGGTTTCTGA ACCCGTTCGT GTAGCTGAAG TTATGAATCT GAAGCCATCG 451 GTGCAAGTTG CGACTTCTGA TAGGAAAGAA CCAATGAAGC GACCTGATAG 501 AGGCGGAGTT GTGGCTGTGC GGCGTGTTAA TCTATATGTG AATCATTATA 551 AAGTGAATTT CAATCCTGAA AGTGTTATAA GACATTATGA TGTTGAAATC 601 AAAGGAGAAA TTCCTACCAA GAAGGTTTCG AGGTTTGAGC TAGCTATGGT 651 TAGGGACAAG GTGTTCACTG ACAATCCCGA TGAGTTTCCC TTAGCTATGA 701 CAGCTTATGA TGGTCAGAAG AACATTTTCA GTGCGGTTGA GTTACCTACG 751 GGGTCATACA AGGTGGAGTA TCCTAAAACT GAAGAGATGA GAGGTCGAAG 801 CTATACGTTC ACTATCAAAC AGGTGAATGT GCTGAAGCTA GGTGACTTGA 851 AAGAGTACAT GACAGGGAGA TCGTCTTTCA ATCCGCGTGA TGTGTTGCAA 901 GGAATGGATG TTGTGATGAA GGAGCATCCT TCCAAGTGTA TGATCACTGT 951 TGGTAAAAGC TTTTTCACTC GTGAAACTGA GCCAGATGAA GATTTTCGTT 1001 TCGGGGTTAT AGCTGCGAAA GGGTATCGCC ACACTCTGAA GCCCACAGCA 1051 CAAGGTTTGT CTTTGTGTTT GGATTACTCG GTGTTGGCGT TCCGCAAAGC 1101 AATGTCGGTC ATTGAATACC TGAAGTTGTA CTTTAACTGG TCTGATATGC 1151 GTCAGTTTAG GAGGCGTGAT GTGGAAGAGG AATTGATTGG TTTGAAAGTC 1201 ACTGTCAATC ATCGGAAGAA CAAGCAGAAA CTCACCATTG TAGGGCTGAG 1251 TATGCAAAAC ACAAAAGACA TCAAATTTGA TCTTATTGAT CAAGAGGGAA 1301 ACGAGCCGCC AAGGAAGACG TCCATTGTTG AGTATTTCAG GATAAAGTAT 1351 GGAAGACACA TTGTTCACAA GGATATACCT TGCTTGGATT TGGGAAAAAA 1401 CGGTAGGCAA AATTTTGTGC CCATGGAATT CTGTGACTTG GTTGAGGGAC 1451 AGATATATCC AAAGGATAAC TTGGATAAAG ATTCAGCTTT GTGGCTAAAA 1501 AAGTTGTCAC TGGTCAATCC ACAACAAAGG CAGAGGAATA TAGATAAGAT 1551 GATAAAGGCT CGTAATGGAC CGAGCGGTGG TGAAATCATT GGAAACTTTG 1601 GATTGAAAGT GGATACAAAC ATGACACCGG TGGAAGGTCG TGTACTCAAG 1651 GCTCCATCAT TGAAGTTGGC AGAGAGAGGG AGAGTTGTGC GTGAGGAACC 1701 CAACCCGAGA CAGAACAACC AATGGAACCT TATGAAGAAG GGAGTCACAA 1751 GGGGATCTAT AGTCAAGCAT TGGGCTGTAC TTGACTTCAC TGCATCCGAG 1801 AGATTTAACA AGATGCCTAA TGACTTTGTG GATAACCTTA TTGATCGTTG 1851 TTGGAGACTT GGGATGCAGA TGGAGGCTCC TATCGTTTAC AAAACATCGA 1901 GAATGGAAAC ACTTTCTAAT GGTAATGCTA TTGAGGAATT GCTTCGATCC 1951 GTGATAGATG AAGCTTCTCG TAAGCATGGT GGGGCTCGTC CAACTCTTGT

(lowercase,spaces, numbers etc will be auto corrected/removed)

Top Ten Picks Bulk Hits